Kurio vzw is een initiatief van Federplast.be.

Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit en het imago van kunststofleidingsystemen en de doelmatige toepassing ervan te bevorderen. Uitwisseling van kennis en ervaring, promotie van kwaliteitsnormen, certificatie en gerichte voorlichting leiden tot het optimiseren van kunststofleidingsystemen.
Dit geldt niet alleen voor produktie, installatie, gebruik en vervanging maar ook voor het inzamelen en recycleren.

Hierin zijn de volgende producenten verenigd: Dyka Plastics, Kabelwerk Eupen en Pipelife Belgium.

> Historiek
> De leden
> Doelstelling
> Bewust kiezen voor kunststofriool

 
     
   
Historiek

De vzw KURIO (KUnststofRIOol) werd opgericht in het jaar 2000 en is een Initiatief van Federplast.be.
De leden van KURIO-vzw zijn tevens lid van de deelsectie Buizen van Federplast.be vzw, De Vereniging van Kunststofverwerkende Bedrijven binnen ESSENSCIA.
De ondergrondse rioleringen hebben de laatste 50 jaar een grote evolutie gekend.
Bij onderzoek en inspectie werd duidelijk dat het voor klassieke materialen, in deze toepassingen, het niet steeds haalbaar was om aan de steeds hoger gestelde kwalitatieve en technische eisen te voldoen.
Het is bij de aanvang van deze periode dat de PVC rioleringsbuizen voor het eerst, als alternatief, met succes werden ingezet.
Dit heeft bijgedragen tot steeds stijgende kwaliteitscriteria en aandacht voor het rioleringsnet en is tevens een van de reden waarom kunststofleidingsystemen vandaag niet meer weg te denken zijn in onze huidige samenleving.
Dit geldt ook binnen de waterwereld voor het transport van het belangrijkste product voor de mens, namelijk drinkwater, zijn kunststofleidingen reeds jarenlang, met grote tevredenheid de referentie. Ook bij gasleidingen waar veiligheid het hoofdcriteria is, zijn kunststofleidingen niet meer weg te denken.
Bewust omgaan met water wordt de uitdaging van deze eeuw.
Naast de zorg voor kwalitatief drinkwater dient ook grotere aandacht besteed te worden aan het afvalwater.
Kunststofleidingsystemen zijn ideaal voor de uitbouw van een duurzaam rioleringsstelsel, dankzij hun technische en economische voordelen alsook hun veelheid aan constructieve mogelijkheden.

Als Belgische fabrikanten van kunststofleidingsystemen, verenigd in KURIO vzw, zijn we ons bewust van de milieuproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin. Om hieraan tegemoet te komen, werd in 2001 het initiatief KURIO Recycling gestart.
Dit initiatief is gebaseerd op het feit dat PVC-leidingen zich uitstekend lenen voor herverwerking. Het sluit bovendien aan bij het beleid van de overheid en bij de engagementen van de Europese PVC-industrie.
(zie item Recycling)

 

 
   
 
De leden:

DYKA Plastics
Stuifzandstraat 47 – Nolimpark 4004
B 3900 OVERPELT
Tel: + 32 (0)11/80.04.20
Fax:+ 32 (0)11/64.42.46
E-mail: dyka.be@dyka.com
Website: www.dyka.com
KABELFABRIEK EUPEN
Malmedyer Strasse 9
B 4700 EUPEN
Tel: + 32 (0)87/59.77.00
Fax:+ 32 (0)87/55.28.93
E-mail: info@eupen.com
Website: www.eupen.com
   
   
 
PIPELIFE Belgium
Brasschaatsesteenweg 302
B 2920 KALMTHOUT
Tel: + 32 (0)3/620 13 60
Fax:+ 32 (0)3/666 78 21
E-mail: info@pipelife.be
Website: www.pipelife.be
 
   
   
   
 
De leden van KURIO vzw zijn tevens lid van de Deelsectie Buizen van Federplast.be vzw, De Vereniging van Kunststofverwerkende Bedrijven binnen ESSENSCIA.

 
 
   
 
Doelstellingen:

Doelstellingen van KURIO vzw:

• Informeren over het doelmatig toepassen van kunststofleidingsystemen, in het
bijzonder voor straatriolering.
• Uitwisselen van kennis en ervaring met voorschrijvers, opdrachtgevers en
gebruikers.
• Informeren over kwaliteitsnormen en certificatie van kunststofbuizen.
• Permanente bijstand en informatie bezorgen aangaande het gebruik van
kunststofafvoerleidingen.
• Organiseren van informatiesessies.
• Inzamelen en recupereren van kunststofafval van thermoplastische
leidingsystemen in het kader van KURIO Recycling

 
 
   
  Bewust kiezen voor kunststofriool, met aandacht voor:

 
 
 
 
 
mens,
  snelle montage/beperkte overlast
  • aanpasbare buislengtes
• grotere lengtes mogelijk waardoor minder koppelingen
• prefab-mogelijkheden
   
  veelvoud aan hulpstukken/gebruiksvriendelijk
  • uitgebreid gamma hulpstukken
• korte leveringstermijn, ook voor bijzondere constructies zoals
inspectieputten
   
  licht gewicht/ergonomisch
  • eenvoudig te manipuleren
• ergonomisch voor de plaatser
   
  kwaliteitskeurmerk/integrale kwaliteit
  • BENOR- kwaliteitsmerk en ATG-systeemkeuren
   
natuur,
  hergebruik/Kurio-recycling
  • PVC is 100 % recycleerbaar
• KURIO Recycling garandeert terugname en hergebruik
   
  lekdichtheid/ecologisch
  • garanties op de lekdichtheid
• flexibiliteit is een voordeel, wat buigt breekt niet
• flexibiliteit betekent veiligheid gescheiden systeem/integraal
waterbeheer
• kleuronderscheid grijs-roodbruin perfect voor gescheiden stelsels
• veelzijdige buffer- en infiltratieoplossingen beschikbaar
   
  gescheiden systeem/integraal waterbeheer
  • kleuronderscheid grijs-roodbruin perfect voor gescheiden stelsels
• veelzijdige buffer- en infiltratieoplossingen beschikbaar
   
  grondstofzuinig/natuurbewust
  • nagenoeg geen restafval tijdens de verwerking
• dunwandige materialen, een efficiënt gebruik van grondstoffen en
energie
   
en economie
  lange levensduur/duurzaamheid
  • minder kwetsbaar voor breuk en lekkages
• corrosiebestendig, ideaal voor dwa-leiding
• lange technische levensduur van > 100 jaar
   
  competitief/prijsgunstig
  • in de diameterbereiken van gescheiden stelsels is PVC zeer competitief
en prijsperformant
   
  systeemwandruwheid/onderhoudgunstig
  • gunstig hydraulisch effect
• gemakkelijker te reinigen door minder hechting van het bezonken
materiaal aan de buiswand en de verbindingen
   
  totaaloplossingen/optimaal waterbeheer
  • reeds decennia positief gebruik in de industrie, gas- en drinkwatersector
• kunststoffen bieden totaaloplossingen voor rioolstelsels